Rybieki vel Rybicki Jan

Imię Jan
Nazwisko Rybieki vel Rybicki
Data urodzenia 19.02.1939
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Henryk
Imię matki Karolina
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.03.1941
Data zwolnienia z Fortu III 25.06.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina i okolic
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Informacja ze Związku kombatantów i osób represjonowanych w Sochocinie
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2) podaje jako miejsce uwięzienia "hitlerowski obóz" (06.03.-25.06.1941)
  2. Źródło (3) podaje, że od 03. do 06.1941 przebywał w obozie pracy wychowawczej (AEL) Działdowo
  3. W Forcie III Pomiechówek przebywał z bratem Tadeuszem