Nowak Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Nowak
Data urodzenia 13.09.1911
Miejsce urodzenia Mała Wieś (niem. Busedorf)
Miejsce zamieszkania Mała Wieś, pow. płocki
Imię ojca Stanisław
Imię matki Józefa
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pomocnik maszynisty
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 24.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 113
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 374.
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-398
 5. "Konspiracyjny ruch ludowy na mazowszu 1939-1945", K.Przybysz, Wwa 1977, s.407.
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 7. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 656
 8. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 182
 9. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 10. K. Gorczewski, "Fort III w Pomiechówku. Tajemnice aresztu karno-śledczego", Broszura Towarzystwa Historycznego Pomiechówek
 11. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 12. S. Leonarczyk, Gdzie szare wody Wisły, Wydawnictwo MON, 1986 r.
 13. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 14. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Według źródła (7) był sekretarzem miejscowej komórki oraz KG PPR gminy Mała Wieś. Aresztowany w kwietniu 1943r.
 2. Źródło (9) podaje datę aresztowania 24.07.1943 r.
 3. Źródło (9) podaje miejsce urodzenia Niździn koło Małej Wsi, pow. płocki.
 4. Skazany na śmierć wyrokiem niem. sądu doraźnego i powieszony w Forcie
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie