Małecki Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Małecki
Data urodzenia 21.08.1920
Miejsce urodzenia Płock
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca Aleksander
Imię matki Elżbieta
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość Polska
Zawód ślusarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Płocku
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. GL - członek
 2. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 113
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 137., 139., 374.
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-394
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 6. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 7. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 653
 8. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 182
 9. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 10. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 11. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
 12. informacje od rodziny więźnia
 13. J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (6,7) podaje datę urodzenia 21.07.1920r.
 2. Źródło (7) podaje, że został aresztowany w lipcu 1943r.
 3. Aresztowany 12.05.1943. Aresztowany w Fabryce Maszyn Rolniczych w Płocku wraz z wieloma innymi osobami (nazwisk nie podano)
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Małecki Aleksander

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Małecki Aleksander