Nowakowski Andrzej

Imię Andrzej
Nazwisko Nowakowski
Data urodzenia 1939
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Albin
Imię matki Helena
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 02.07.2013
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od Pani Alicji Wardzyńskiej
  2. informacje od siostry - pani Elżbiety Koćmierskiej (z domu Nowakowskiej)
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie był z rodzicami: Heleną i Albinem
Andrzej Nowakowski w wieku 3 lat

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Andrzej Nowakowski w wieku 3 lat

Andrzej Nowakowski z rodzicami i siostrą Elżbietą

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Andrzej Nowakowski z rodzicami i siostrą Elżbietą

Andrzej Nowakowski z siostrą Elżbietą

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Andrzej Nowakowski z siostrą Elżbietą

Andrzej Nowakowski

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Andrzej Nowakowski

Andrzej Nowakowski

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Andrzej Nowakowski

Informacja o dacie i miejscu pochówku pana Andrzeja Nowakowskiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Informacja o dacie i miejscu pochówku pana Andrzeja Nowakowskiego