Malinowski Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Malinowski
Data urodzenia 02.08.1914
Miejsce urodzenia Moczary
Miejsce zamieszkania Sikorz, pow. płocki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód robotnik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
  2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 113
  3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 374.
  4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-393
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (3) i (4) podaje nazwisko Malanowski