Skierkowska

Imię
Nazwisko Skierkowska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny zamężna
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III wiosna 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Najprawdopodobniej wysiedlenie
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od pani Teresy Ślubowskiej (z domu Święckiej)
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek przebywała z mężem