Imienionek Ryszard

Imię Ryszard
Nazwisko Imienionek
Data urodzenia 25.02.1921
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.1943
Data zwolnienia z Fortu III 11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III nielegalne przekroczenie granicy, przemyt
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 29.11.1943 do KL Mauthausen (nr 40 134)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN sygn.akt IPN 629/8858
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. J. Radzymińska, Nie zniszczeni przez grom, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1981
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 8.03.1943 r.
  2. Źródło (3) podaje nazwisko Jmienionek
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dokumentacja KL Mauthausen - okładka akt

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - okładka akt

Dokumentacja KL Mauthausen - karta personalna

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - karta personalna