Kurkowski Benedykt

Imię Benedykt
Nazwisko Kurkowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 18.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Płońska konspiracja patriotyczna 1939-1956" J.L.Żabowski, Wwa 2003, s.254-255
  2. Akta IPN BU 2448/999 (Ankiety OK Warszawa ), s. 0013-0014
Uwagi dodatkowe