Adamski Konstanty

Imię Konstanty
Nazwisko Adamski
Data urodzenia 05.08.1906
Miejsce urodzenia Sarbiewo powiat płoński
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Ignacy
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie katolik
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III 21.05.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu (PZP)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III obóz koncentracyjny Stutthof (23.05.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. J. Chilicki, "Jan Chilicki. Biografia wojenna 1939-1944. Zakroczym. Pomiechówek. Stutthof", 2019
  2. akta IPN, sygn. akt GK 629/2971
  3. akta IPN GK 629/8
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w dniu 14.04.1944 r.
  2. Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki podczas posiedzenia w Forcie III w Pomiechówku w dn. 20.05.1944 nakazał wysłanie więźnia do KL Stutthof w celu dalszego odbywania aresztu (IPN GK 629/2971)
Lista osób, którym udowodniono fakt przynależności do ruchu oporu i skierowano do KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób, którym udowodniono fakt przynależności do ruchu oporu i skierowano do KL Stutthof