Pietrzak Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Pietrzak
Data urodzenia 27.06.1909
Miejsce urodzenia Zakroczym
Miejsce zamieszkania Zakroczym
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokalickie
Narodowość polska
Zawód robotnik/kreślarz (niem. Zeichner)
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10.03.1944
Data zwolnienia z Fortu III 23.05.1944 (skierowany do KL Stutthof)
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. J. Chilicki, "Jan Chilicki. Biografia wojenna 1939-1944. Zakroczym. Pomiechówek. Stutthof", 2019
  2. IPN sygn. akt GK 629/2971
  3. IPN sygn. akt GK 366/1374 (akta w sprawie Wacława Langiera)
  4. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  5. IPN sygn. akt GK 629/4659
Uwagi dodatkowe
  1. Mieszkał w Twierdzy Modlin (Festung Modlin Blok 222) został aresztowany 10.03.1944 r. przez gestapo z placówki w Nowym Dworze pod zarzutem wrogiej działalności
  2. W śledztwie nie przyznał się do działalności w podziemiu
  3. Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki podczas posiedzenia w Forcie III w Pomiechówku w dn. 20.05.1944 nakazał wysłanie więźnia do KL Stutthof w celu dalszego odbywania aresztu (IPN GK 629/2971)
  4. W KL Stutthof oznaczony nr obozowym 35120, przeżył (IPN sygn. akt GK 629/4659)
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Lista osób, którym udowodniono fakt przynależności do ruchu oporu i skierowano do KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób, którym udowodniono fakt przynależności do ruchu oporu i skierowano do KL Stutthof