Głowacki Zygmunt

Imię Zygmunt
Nazwisko Głowacki
Data urodzenia 04.10.1914
Miejsce urodzenia Zakroczym
Miejsce zamieszkania Zakroczym/Opatki
Imię ojca Edmund
Imię matki Kazimiera
Stan cywilny żonaty (Barbara)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 09.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 01.11.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o działalność konspiracyjną
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
  2. informacje od rodziny więźnia
  3. Akta IPN GK 629/10964 (Akta Tajnej Policji Państwowej. Oddział w Ciechanowie/Płocku. Postępowanie karne przeciwko Stanisławowi Zakrzewskiemu i 8 innym)
  4. Monitor Polski R.26 nr B-97 (9 grudnia 1948)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 5.09.1943 r.
  2. Według Źródła (3) udowodniono mu przynależność do "PPR", udział w przemycie bydła, napady z bronią w ręku (do czego rzekomo się przyznał); skazany przez Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki na karę śmierci 01.11.1943 r.
  3. W 1948 żona Barbara Głowacka zam. Zakroczym, ul. Warszawska 14, wnosi o uznanie za zmarłego (Zg. 135/48, sąd Grodzki w Nowym Dworze Maz.) - Źródło (4)
  4. Zygmunt pracował przy naprawie słupów telefonicznych. Został aresztowany podczas pracy.
Zygmunt z żoną Barbarą, 13.10.1940 rok

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zygmunt z żoną Barbarą, 13.10.1940 rok

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2