Biedrzycka Kazimiera

Imię Kazimiera
Nazwisko Biedrzycka
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka (Władysław)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od Pani Alicji Wardzyńskiej
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie był mąż Władysław oraz dzieci:Marianna, Tadeusz, Jadwiga, Irena.