Orlikowski Rafał

Imię Rafał
Nazwisko Orlikowski
Data urodzenia 1924
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Kazuń Polski
Imię ojca Feliks
Imię matki Feliksa
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazuniu Polskim
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Został zabrany z Fortu III przez siostrę i pochowany na cmentarzu w Kazuniu Polskim
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. straty.pl - Łamaszewski Jerzy, Pilawski Władysław, "Księga pamięci funkcjonariuszy pożarnictwa i strażaków ochotników 1939 1945", Warszawa 1986
Uwagi dodatkowe
  1. Siostra pana Rafała Orlikowskiego - Emilia twierdziła, że brat został zamordowany w Forcie III
  2. W chwili znalezienia ciała przez siostry Emilię i Barbarę, pan Rafał Orlikowski miał dłonie splątane drutem kolczastym
  3. Źródło (2) podaje, że został rozstrzelany przez hitlerowców w Kazuniu Polskim