Kowalski Jan Franciszek

Imię Jan Franciszek
Nazwisko Kowalski
Data urodzenia 1899
Miejsce urodzenia Grędzice gmina Ciechanów
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Dionizy
Imię matki Józefa
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód masarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 23.06.1971
Miejsce i przyczyna śmierci Sochocin
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz parafialny w Sochocinie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywał z żoną Filomeną.
  2. Źródło (2) podaje wyłącznie imię i nazwisko. Być może chodzi o inną osobę lub drugiego Jana Kowalskiego również więźnia Fortu III
Filomena i Jan Kowalscy

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Filomena i Jan Kowalscy

Filomena i Jan Kowalscy

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Filomena i Jan Kowalscy