Królak Edward

Imię Edward
Nazwisko Królak
Data urodzenia 04.11.1898
Miejsce urodzenia Skoraski
Miejsce zamieszkania Nasielsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód budowniczny
Pseudonim Lis
Data osadzenia w Forcie III 19.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek-powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do polskiego ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III Siedziba gestapo w Nowym Dworze Mazowieckim
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. TAP -
 2. PZP-AK -
Miejsce pochówku kwatera wojenna na cmentarzu w Pomiechowie
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Płońsk i ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939- 1956" pod red. W. Grzebskiego, Wwa 1998, s. 76
 2. Akta Gestapo, sygn.akt IPN 629/279
 3. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.86
 4. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 240, 241
 5. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-375
 6. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 7. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 8. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 74, 101, 102
 9. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 104
 10. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
 11. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 144, 147
 12. Pismo PCK z dnia 01.08.1968 roku.
 13. 'Dokumentacja PCK związana z ekshumacjami dokonanymi na terenie Fortu III Pomiechówek, przeprowadzonymi 14.11.1946 oraz 18-19.06.19
 14. Akta IPN GK 166/226 ("Zbrodnie popełnione przez hitlerowców w latach 1939-1945 na terenie powiatu Pułtusk")
 15. Ks. M. M. Grzybowski, Kronika Rzymsko-Katolickiej Parafii Klukowo 1939-1947, Płock 2007
 16. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
 17. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
 18. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (2) podaje datę urodzenia 04.11.1898 podczas gdy na drewnianej tablicy z cmentarza w Pomiechówku (vide zdjęcie) podano datę 04.10.1898
 2. Źródło (14) podaje, że 12.02.1943, o godz. 21.00 został aresztowany z domu przez gestapo.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Edward Królak

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Edward Królak

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012r.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Kamienna tablica z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Była na miejscu drewnianej tablicy. Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Drewniana tablica z cmentarza w Pomiechówku.