Gralewicz Adam Szczepan

Imię Adam Szczepan
Nazwisko Gralewicz
Data urodzenia 24-12-1907
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Adam
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 12-04-1944
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany w dniu 12-10-1943 r. pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej; osadzony w więzieniu policyjnym w Mławie (Mielau), a następnie w Pomiechówku
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 04-04-1944 r. w KL Mauthausen, gdzie zmarł 12-04-1944 r.
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN GK 629/1249
Źródła danych
  1. Archiwum IPN - Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-1945[Geheime Staatspolizei. Staatspolizeistelle Zichenau/Schröttersburg]
Uwagi dodatkowe