Słomczewska Marianna

Imię Marianna
Nazwisko Słomczewska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny panna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III marzec 1941
Data zwolnienia z Fortu III czerwiec 1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od Pani Marianny Brzozowskiej.
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko Pani Marianny Słomczewskiej po mężu - Brzozowska.
Pani Marianna Brzozowska (z lewej) - wrzesień 2019 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Pani Marianna Brzozowska (z lewej) - wrzesień 2019 r.