Góralski Wiktor

Imię Wiktor
Nazwisko Góralski
Data urodzenia 14-04-1907
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Julian
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10-01-1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany w dniu 21-10-1943 r. pod zarzutem nielegalnego przemytu bydła; osadzony w więzieniu sądowym w Pułtusku (Ostenburg)
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie sądowe w Pułtusku
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN GK 629/1100
Źródła danych
  1. Archiwum IPN - Tajna Policja Państwowa. Oddział w Ciechanowie/Płocku 1939-1945 [Geheime Staatspolizei. Staatspolizeistelle Zichenau/Schröttersburg]
Uwagi dodatkowe