Broniszewska Henryka

Imię Henryka
Nazwisko Broniszewska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód nauczyciel
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Płońsku
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Aleksander Kociszewski - DZIEJE SOCHOCINA I DAWNEGO POWIATU SĄCHOCKIEGO, str 199
  2. F.Kruszewski,K.Pietrzak, Tajne nauczanie w latach 1939-1945(W) dzieje miasta Płońska, s.170-171; relacja J. Broniszewskiej i T. Wiktorowicza. Zbiory CTN
  3. Akta IPN BU 2448/999 (Ankiety OK Warszawa ), s. 0564-0565
Uwagi dodatkowe
  1. Prowadziła tajne nauczanie w Sochocinie
  2. Nazwisko rodowe Delost