Mossakowski Jan Aleksander

Imię Jan Aleksander
Nazwisko Mossakowski
Data urodzenia 05.11.1914
Miejsce urodzenia Wola/Lublin
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca Anastazy
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód technik
Pseudonim Skiba
Data osadzenia w Forcie III styczeń 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie płockie
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK - Komendant AK placówki w Płocku
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 150
  2. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 5870/s.103, 5595-5597/s.634-637, 5637/s.653
  3. Akta IPN GK 629/3789 a, k. 13, 18
  4. Akta IPN GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.10.1943 w miejscu pracy
  2. Źródło (2) nie podaje przy Pseudonimie imienia, może chodzić o inną osobę
  3. Współzałożyciel podziemnej Narodowej Organizacji Wojskowej – Samodzielny Batalion Płock.
  4. Brał udział akcji wywołania pożaru w stoczni płockiej. Pożar miał taką skalę, że mówiło o nim nawet radio BBC. Niemcy nie zdołali ustalić ani sprawców, ani przyczyn pożaru.
  5. Źródło (4) podaje datę aresztowania 12.10.1943 r.
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Mossakowski Jan

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Mossakowski Jan