Kownacki Ludwik

Imię Ludwik
Nazwisko Kownacki
Data urodzenia 22.09.1898
Miejsce urodzenia Trzonski
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III czerwiec 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6305/s. 28
  2. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 3096/s.233, 3098/s.235
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek więziony z braćmi Bronisławem, Ignacym, Janem (zamorodowany)
  2. Źródło (2) podaje, że w Forcie III Pomiechówek więziony był z braćmi Bronisławem, Ignacym, Janem, Jerzym