Michalski Bronisław

Imię Bronisław
Nazwisko Michalski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6335-6336/s. 32-33
  2. Pismo PCK z dnia 01.08.1968 roku.
  3. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
Uwagi dodatkowe
  1. Protokół PCK o nr 22825 z ekshumacji zwłok więźnia znalazł się wśród 119 protokołów z dnia 18.06.1948 r. (Źródło 1)