Krynicki Zygmunt

Imię Zygmunt
Nazwisko Krynicki
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Szerominek (pow.płoński)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód sołtys Szerominka
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. Pismo PCK z dnia 01.08.1968 roku.
Uwagi dodatkowe
  1. Trafił do Fortu i ślad po nim zaginął
  2. Źródło (2) podaje wiek Pana Zygmunta - 37 lat oraz że zostal zamordowany na terenie Fortu.
Zygmunt Krynicki

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zygmunt Krynicki