Dombrowski Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Dombrowski
Data urodzenia 19.11.1919
Miejsce urodzenia Garwolin
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca Jan
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 26.02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 15.03.1944 z braku dowodów
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN, sygn. akt GK 629/I/362
  2. AIPN GK 629/11375 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  3. AIPN GK 549/35
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.02.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2