Rojewski Jan

Imię Jan
Nazwisko Rojewski
Data urodzenia 14.08.1900
Miejsce urodzenia Bieliny
Miejsce zamieszkania wieś Bieliny, pow. Sochaczew
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód podoficer później policjant, rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono przynależność do GL i PPR (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PPR (od wiosny 1942) -
  2. GL (od wiosny 1942) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. informacje od rodziny innego więźnia
  2. Lista Pani Jadwigi Przygody z 38 mężczyznami, którzy zostali aresztowani w masowych aresztowaniach na terenie Kampinosu.
  3. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  4. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie był razem z synem Czesławem Rojewskim
  2. Data aresztowania 15 kwietnia 1943 roku we wsi Bieliny
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Rojewski Jan

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Rojewski Jan

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)