Suwiński Jerzy Stefan

Imię Jerzy Stefan
Nazwisko Suwiński
Data urodzenia 15.04.1917
Miejsce urodzenia Nasielsk
Miejsce zamieszkania Nasielsk
Imię ojca Aleksander
Imię matki Stefania
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód student
Pseudonim Słowik, Szkwał
Data osadzenia w Forcie III 08.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do AK
Skąd przywieziony do Fortu III siedziba gestapo w Nowym Dworze Mazowieckim (tu trafił z Nasielska)
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. TAP -
 2. AK -
Miejsce pochówku kwatera wojenna na cmentarzu w Pomiechowie (grób symboliczny)
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 84, 86
 2. "Płońsk i ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939- 1956" pod red. W. Grzebskiego, Wwa 1998, s. 76
 3. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 118
 4. Zeznania Aleksandra Suwińskiego, Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie, Ds 104/67
 5. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 239
 6. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 7. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-416
 8. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 9. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 74, 101, 102
 10. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 103, 104
 11. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 12. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 145, 147
 13. informacje od rodziny więźnia
 14. Dokumentacja PCK związana z ekshumacjami dokonanymi na terenie Fortu III Pomiechówek, przeprowadzonymi 14.11.1946 oraz 18-19.06.1948
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 08.04.1943 w Nasielsku
 2. Marynarka którą miał przed wejściem na szubienicę trafiła w ręce rodziny. Matka Pana Jerzego została pochowana w 1971 roku wraz z tą marynarką.
Jerzy Suwiński (stoi po prawej stronie) wraz z rodzeństwem i rodzicami.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jerzy Suwiński (stoi po prawej stronie) wraz z rodzeństwem i rodzicami.

Jerzy Suwiński (z prawej) z rodzicami i bratem Aleksandrem

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jerzy Suwiński (z prawej) z rodzicami i bratem Aleksandrem

Jerzy Suwiński (z prawej) z rodzeństwem (Maria i Aleksander)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jerzy Suwiński (z prawej) z rodzeństwem (Maria i Aleksander)

Jerzy Suwiński - 1931 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jerzy Suwiński - 1931 r.

Jerzy Suwiński w mundurku szkolnym

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jerzy Suwiński w mundurku szkolnym

Portfel Jerzego z czasów wojny (być może nawet z Fortu III)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Portfel Jerzego z czasów wojny (być może nawet z Fortu III)

Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012 r.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012 r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Drewniana tablica z cmentarza w Pomiechówku.

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku