Kowalkowski Czesław

Imię Czesław
Nazwisko Kowalkowski
Data urodzenia 01.01.1936
Miejsce urodzenia Sochocin pow.Plonsk
Miejsce zamieszkania Sochocin pow.Plonsk
Imię ojca Jozef
Imię matki Eugenia
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód mechanik
Pseudonim brak
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III koniec czerwca 1941
Data śmierci 13.07.2003
Miejsce i przyczyna śmierci Sochocin
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Sochocin pow.Plonsk
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Zwiazek kombatantow
  2. informacje od brata - Tadeusza Kowalkowskiego
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywali jego rodzice Józef i Eugenia, bracia Ryszard i Tadeusz i babcia (Witkowska Helena).
  2. Przebywał w obozie w Działdowie.
Odpis aktu zgonu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Odpis aktu zgonu