Kowalkowski Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Kowalkowski
Data urodzenia 19.10.1933
Miejsce urodzenia Sochocin pow.Plonsk
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca Józef
Imię matki Eugenia
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód mgr inz.
Pseudonim brak
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III koniec czerwca 1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Z Sochocina pow.Plonsk
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz parafialny w Sochocinie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od Pana Tadeusza Kowalkowskiego
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywali jego rodzice Józef i Eugenia, bracia Czesław i Ryszard oraz babcia Witkowska Helena.
  2. Przebywał w obozie w Działdowie.
Spotkanie więźniów Fortu - 11.10.2019 roku. Pan Tadeusz Kowalkowski stoi w drugim rzędzie.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Spotkanie więźniów Fortu - 11.10.2019 roku. Pan Tadeusz Kowalkowski stoi w drugim rzędzie.

Grób na cmentarzu w Sochocinie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób na cmentarzu w Sochocinie

Zaświadczenie z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zaświadczenie z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych