Szymański Bolesław

Imię Bolesław
Nazwisko Szymański
Data urodzenia 04.05.1920
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.1940
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do Strzelca
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. Strzelec - członek organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0742-0743
  2. informacje od rodziny jednego z więźniów (Prędkiewicz Józef)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 05.03.1940 w Famułkach Królewskich, pow. Sochaczew, razem z 4 innymi osobami: Prędkiewicz Józef, Rudkowski vel Rutkowski Józef, Sarnek vel Sarnecki Eugeniusz, Pojedynek Eugeniusz.
  2. W/w 4 mężczyzn należało do „Strzelca”. Każdy miał swoją rolę w zakresie pomocy wojsku w czasie wojny.
  3. Wszyscy zostali aresztowani jednego dnia, potem ciężko pobici przez Niemców we wsi Nowiny, gdzieś wywiezieni, po czym ślad po nich zaginął.
  4. W Bazie Więźniów druga osoba o tym samym imieniu i nazwisku lecz ze źródłem wskazującym na inną datę urodzenia