Ostowski Czesław

Imię Czesław
Nazwisko Ostowski
Data urodzenia 1900
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych "Wykaz osób cywilnych - ofiar reżimu hitlerowskiego" sporządzony w Leoncinie 2 lipca 1945 roku i podpisany przez Wójta Gminy Wł. Przedpełskiego
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 0206/s.356
  2. Archiwum Państwowe Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Zespół Nr 474, Akta Gminy Leoncin, sygn. 64, str. 6
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje imię żony-Józefa oraz dzieci: Kazimierz, Krystyna, Władysława, Czesława