Czajkowski Edward

Imię Edward
Nazwisko Czajkowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość Polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Wyrok śmierci niemieckiego sądu doraźnego wydany i wykonany (przez powieszenie) w dniu 13 grudnia 1943 roku w Forcie III w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III Udział w działalności konspiracyjnej struktur PPR i GL. Zastępca dowódcy oddziału Franciszka Lewandowskiego
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PPR GL - Zastępca dowódcy oddziału
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum Akt Nowych w Warszawie - Zbiór Centralnego Archiwum Komitetu Zjednoczonej Partii Robotniczej (udostępniony w 1997 roku), sygn. 214 "Niemieckie władze okupacyjne 1939-1944", część/IX/3, mf.2536/6, akta nr 27, Płock 28 stycznia 1944
Źródła danych
Uwagi dodatkowe