Gerek Julian

Imię Julian
Nazwisko Gerek
Data urodzenia 12.05.1905
Miejsce urodzenia Pułtusk
Miejsce zamieszkania Pułtusk
Imię ojca Franciszek
Imię matki Ewa
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Mróz
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III areszt gestapo w Pułtusku
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. Związek Strzelecki -
Miejsce pochówku Cmentarzu w Pułtusku
Miejsce przechowywania danych dokumentacja rodzinna
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w 1918/19 roku.
  2. W 1945 roku został ekshumowany i pochowany na Cmentarzu w Pułtusku.
Gerek Julian

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Gerek Julian

Kartka wysłana z Fortu przez Juliana Gerka (str. 2)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Kartka wysłana z Fortu przez Juliana Gerka (str. 2)

Kartka wysłana z Fortu przez Juliana Gerka (str. 1)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Kartka wysłana z Fortu przez Juliana Gerka (str. 1)