Frączak Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Frączak
Data urodzenia 14.02.1916
Miejsce urodzenia Mała Wies
Miejsce zamieszkania Truskaw
Imię ojca Piotr
Imię matki Zofia
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód kowal
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1943
Data zwolnienia z Fortu III 01.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o udział w sabotażu gospodarczym
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 07.01.1944 KL Mauthausen (nr więźnia 41870)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN, sygn akt IPN GK 629/928, 629/7362
  2. Elektroniczna baza danych Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej (International Tracing Service w Bad Arolsen)
  3. Archiwum NTH
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 4.06.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen więźnia z bazy ITS