Stryjewski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Stryjewski
Data urodzenia 10.10.1900
Miejsce urodzenia Ciechanów
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Jan
Imię matki Paulina
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość
Zawód prace dorywcze
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III lipiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 03.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależności do polskiego ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Ciechanowie
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, /s.661-665, 4118-4124/s.681-688, 4126-4130/s.690-694, 4136-4138/s.700-702
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 17.05.1944
  2. Miał być wysłany do KL Stutthof wraz z innym Więźniem - Andrzejem Miedzowskim
  3. Żona Józefa wniosła o uznanie Męża za zmarłego po rozpoznaniu ciała na żwirowni w Pękcinie (nazwa nieczytelna) 06.02.1945
  4. Spoczywa na cmentarzu w Ciechanowie