Dembski Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Dembski
Data urodzenia 29.07.1922
Miejsce urodzenia Pieścirogi
Miejsce zamieszkania Nasielsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.1943
Data zwolnienia z Fortu III 15.02.1944-zwolniony do pracy
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Naruszenie umowy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN GK 188/8378
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 11.12.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock