Dekutowski Józef

Imię Józef
Nazwisko Dekutowski
Data urodzenia 25.05.1921
Miejsce urodzenia Barcice
Miejsce zamieszkania Wola Mystk./Ostrowy
Imię ojca Stanisław
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód krawiec
Pseudonim Sum
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III 13.07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 16.07.1944 r. KLStutthof (nr 45068)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP-AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN,sygn. akt IPN 629/746, akt IPN 629/791
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169 (inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock str.2

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof - lista transportowa, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof - lista transportowa, str.1

Dokumentacja KL Stutthof - lista transportowa, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof - lista transportowa, str.2

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof