Domankiewicz vel Dominkiewicz Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Domankiewicz vel Dominkiewicz
Data urodzenia 15.12.1889
Miejsce urodzenia Mochty
Miejsce zamieszkania Mochty
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 07.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 10.08.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o udział w sabotażu gospodarczym
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/8431
  2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 104.
Uwagi dodatkowe
  1. mąż Marianny Domankiewicz
  2. W Forcie była jego żona Maria oraz syn Eugeniusz.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock