Długoszewski Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Długoszewski
Data urodzenia 13.06.1877
Miejsce urodzenia Sadowicz
Miejsce zamieszkania Pieńki /Płock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 08.12.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o nielegalną działalność polityczną.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 29.11.1943 r.
  2. Zwolniony z powodu braku dowodów
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock