Czerska Zofia

Imię Zofia
Nazwisko Czerska
Data urodzenia 25.02.1924
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie mojżeszowe
Narodowość żydowska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 18.11.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Uciekła z getta
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Uciekła z getta.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2