Czekała Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Czekała
Data urodzenia 6.10.1889
Miejsce urodzenia Ławy
Miejsce zamieszkania Lawy/Zaborowo
Imię ojca Jan
Imię matki Marianna
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III 26.11.43
Data śmierci 9.08.44
Miejsce i przyczyna śmierci Obóz koncentracyjny w Mauthausen (nr 57650)
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o udział w sabotażu gospodarczym
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Przeniesiony 26.11.43 do więzienia w Pułtusku
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/710
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe
  1. 01.1944 r. z więzienia w Pułtusku przeniesiony do KL Mauthausen.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dokumentacja z bazy Arlosen Achieves

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja z bazy Arlosen Achieves

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen