Kalinowski Czesław

Imię Czesław
Nazwisko Kalinowski
Data urodzenia 13.11.1919
Miejsce urodzenia Radzanów
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca Ludwik
Imię matki Genowefa
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymsko-katolickie
Narodowość polska
Zawód kamieniarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 09.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PPR -
 2. GL -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 112
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 373.
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-368
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 6. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 7. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 644
 8. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 9. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (7) podaje datę urodzenia 20.12.1919r.
 2. Źródło (7) podaje, że organizował komórki partyjne i grupy bojowe GL w gm. Lelice, Zągoty i innych.
 3. Źródło (7) podaje, że został aresztowany 03.09.1943r.
 4. Źródło (8) podaje datę i miejsce urodzenia: 30.11.1919 Radzanowo oraz imię matki Józefa (z d. Rozenkowska)
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Czesława Kalinowskiego z żoną Wandą i córeczką Krysią