Minoga Edward

Imię Edward
Nazwisko Minoga
Data urodzenia 25.05.1913
Miejsce urodzenia USA
Miejsce zamieszkania Bieliny (koło Kampinosu)
Imię ojca Adam
Imię matki Bronisława
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 25.06.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono przynależność do GL / PPR (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany z domu
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. GL (od początku 1943) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. Dokumentacja aktowa: sygn. AIPN BU 2586/301 (odpis aktu oskarżenia przeciwko Hartmutowi Pulmerowi)
 2. Lista Pani Jadwigi Przygody z 38 mężczyznami, którzy zostali aresztowani w masowych aresztowaniach na terenie Kampinosu.
 3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 94
 4. informacje od rodziny więźnia
 5. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
Uwagi dodatkowe
 1. Lista 187 członków PPR i GL aresztowanych (w okresie) od 25.03 do 31.05.1943 r. i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku
 2. Skazany przez Standgericht Gestapo w Ciechanowie na karę śmierci wyrokiem z dnia 25.06.1943
 3. Źródło (2) podaje datę aresztowania 15 kwietnia 1943 roku.
 4. Źródło (3) podaje,że świadkiem jego aresztowania i według zeznań wywiezienia do Fortu III Pomiechówek był syn - Jerzy Minoga (miał wówczas 10 lat)
 5. Źródło (4) podaje, że był w Forcie razem z bratem Władysławem oraz szwagrem Wesołowskim Adamem.
 6. Źródło (4) podaje, że podczas ekshumacji żona Helena rozpoznała jego ciało po marynarce.
 7. Źródło (2) podaje imię szwagra - Adam.
 8. Źródło (5) podaje miejsce urodzenia Bieliny
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)

Zestawienie wyroków śmierci, na którym pod numerem 33 jest wymieniona egzekucja 172 więźniów z dnia 25.06.1943 roku.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Zestawienie wyroków śmierci przechowywane w zespole 72/1025/0 Tajna Policja Państwowa – Urząd Tajnej Policji Ciechanów / Płock w Płocku/, sygn. 20

Trzecia strona listy 187 członków PPR i GL aresztowanych i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku, w tym 172 więźniów skazanych na karę śmierci.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Lista 187 członków PPR i GL