Jakubiak Jadwiga

Imię Jadwiga
Nazwisko Jakubiak
Data urodzenia 28.09.1907
Miejsce urodzenia Rzeszów
Miejsce zamieszkania wieś Kryska, pow. Płocki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód gospodyni
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszona
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 112
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 137, 154, 373.
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-363
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 6. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 643
 7. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 181
 8. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 9. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 10. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. z domu Kuszkowska
 2. Żródło (6) podaje datę aresztowania 09.1943r.
 3. W jej domu odbywały się zebrania miejscowej komórki partyjnej oraz mieścił się punkt kontaktowy GL.
 4. Skazana przez sąd doraźny na karę śmierci.
 5. Źródło (8) podaje datę aresztowania 24.07.1943.
 6. W Źródle (8) zawarte są m.in. zeznania córki Marianny Tobolskiej, która podaje inną datę i miejsce urodzenia Mamy, tj. 28.11.1907 Raszewo oraz inną datę śmierci 24.12.1943, która najprawdopodobniej jest wadliwa.