Orzechowska Marianna

Imię Marianna
Nazwisko Orzechowska
Data urodzenia 27.02.1915
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Mieczysław
Imię matki Konstancja
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 01.03.1941
Data zwolnienia z Fortu III 01.06.1941
Data śmierci 24.07.2008
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia - Pani Elżbiety Gadomskiej (z domu Zmysłowska)
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
  3. Informacja ze Związku kombatantów i osób represjonowanych w Sochocinie
Uwagi dodatkowe
  1. z domu Broniszewska
  2. Źródło (2) podaje jako miejsce uwięzienia "hitlerowski obóz"