Dziekoński

Imię
Nazwisko Dziekoński
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Henryka)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od współwięźnia - Pani Stanisławy Barbary Ulmer (z domu Giszczyńska)
  2. informacja od Pani Barbary Minakowskiej
  3. informacje od Pani Alicji Wardzyńskiej
Uwagi dodatkowe
  1. Z informacji przekazanych przez Panią Barbarę (z domu Giszczyńską) grupa 14 więźniów z Sochocina utrwalona na zdjęciu została wywieziona z Fortu prawdopodobnie dn. 26.03.1941 do obozu w Działdowie a następnie na roboty przymusowe na teren Rosji.
  2. Z informacji przekazanych przez Panią Barbarę Minakowską grupa 14 więźniów z Sochocina utrwalona na zdjęciu została wywieziona z Fortu prawdopodobnie bezpośrednio na roboty przymusowe w okolice Kętrzyna (budowa dróg dla firmy TODT) a następnie w okolice Leningradu.
  3. W Forcie była żona Henryka oraz córki Eugenia i Wiesława.
Zdjęcie z robót przymusowych na terenie Rosji 1941 r.,Pan Dziekoński- środkowy rząd, pierwszy z lewej strony

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie z robót przymusowych na terenie Rosji 1941 r.,Pan Dziekoński- środkowy rząd, pierwszy z lewej strony