Starczewska Irena

Imię Irena
Nazwisko Starczewska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Piotr
Imię matki Marianna
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od Pana Tomasza Wiktorowicza
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie była wraz z rodzicami oraz rodzeństwem: Bolesławem, Zygmuntem i Heleną.
  2. Była też w obozie w Działdowie.
  3. Nazwisko po mężu Sękowska