Isio Edward

Imię Edward
Nazwisko Isio
Data urodzenia 01.02.1918
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania wieś Kryska
Imię ojca Franciszek
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do organizacji komunistycznej "PPR"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.86
  2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 104
  3. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe