Minakowski Józef

Imię Józef
Nazwisko Minakowski
Data urodzenia 5.10.1913
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Władysław
Imię matki Helena
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 6.10.1977
Miejsce i przyczyna śmierci Sochocin
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz parafialny w Sochocinie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od współwięźnia - Pani Stanisławy Barbary Ulmer (z domu Giszczyńska)
  2. informacja od Pani Barbary Minakowskiej
  3. informacje od rodziny więźnia (syna)
Uwagi dodatkowe
  1. Z informacji przekazanych przez Panią Barbarę (z domu Giszczyńską) grupa 14 więźniów z Sochocina utrwalona na zdjęciu została wywieziona z Fortu prawdopodobnie dn. 26.03.1941 do obozu w Działdowie a następnie na roboty przymusowe na teren Rosji.
  2. Z informacji przekazanych przez Panią Barbarę Minakowską grupa 14 więźniów z Sochocina utrwalona na zdjęciu została wywieziona z Fortu prawdopodobnie bezpośrednio na roboty przymusowe w okolice Kętrzyna (budowa dróg dla firmy TODT) a następnie w okolice Leningradu.
  3. Był w Forcie razem z matką Heleną Minakowską i ciotką.
Książeczka wojskowa

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Książeczka wojskowa

Zdjęcie z robót przymusowych Rosja 1941 r.,Józef Minakowski - górny rząd, trzeci od prawej strony

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie z robót przymusowych Rosja 1941 r.,Józef Minakowski - górny rząd, trzeci od prawej strony