Hrehorowicz vel Hrechorowicz Józef

Imię Józef
Nazwisko Hrehorowicz vel Hrechorowicz
Data urodzenia 15.02.1922
Miejsce urodzenia Radom
Miejsce zamieszkania Mała Wieś, pow. Płocki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. Gwardia Ludowa - żołnierz pierwszego oddziału partyzanckiego
 2. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s. 78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 112
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 138, 139, 373, 160-161
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-361
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 6. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 7. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 642
 8. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 181
 9. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 10. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 11. J. Chilicki, "Jan Chilicki. Biografia wojenna 1939-1944. Zakroczym. Pomiechówek. Stutthof", 2019
 12. S. Leonarczyk, Gdzie szare wody Wisły, Wydawnictwo MON, 1986 r.
 13. J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971
Uwagi dodatkowe
 1. Żródło (7) podaje datę aresztowania 27.07.1943r. w Perkach
 2. Źródło (10) podaje, że został skazany na karę śmierci za udział w kwietniu i maju 1943 r. w 6 napadach zbrojnych pod przywództwem Franciszka Lewandowskiego.
Napis wyryty przez więźnia na ścianie w budynku koszar w Forcie ( przedostatnia cela po lewej stronie )

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Napis wyryty przez więźnia na ścianie w budynku koszar w Forcie ( przedostatnia cela po lewej stronie )

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Lista przekazanych gestapo, załącznik I do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista przekazanych gestapo, załącznik I do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie

List Józefa Hrehorowicza

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

List Józefa Hrehorowicza do Zofii Hrehorowicz