Chmieliński Czesław

Imię Czesław
Nazwisko Chmieliński
Data urodzenia 27.04.1918
Miejsce urodzenia Philadelphia
Miejsce zamieszkania Krajewo Kawencino (Kawęczyno) pow. mławski
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III 25.02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III obóz Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. od jesieni 1941 - członek ZWZ - zastępca dowódcy plutonu
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 3026-3034/s.415-423
  2. www.straty.pl (IPN GK 131/10)
Uwagi dodatkowe
  1. W źródle (2) widnieje pod nazwiskiem Chmielinski